(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-52342772-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

20. 9. 2020

Rádi bychom vás seznámili s vybranými body zeleného programu 🐸. Než se dostaneme k jeho jednotlivým kapitolám, chceme ukázat naše základní témata. Věříme, že spousta z Vás náš program zná 💡, případně si ho dokáže odvodit – přesto vizte 🤓 jeho základní kontury:
Úběžníkem našich snah je péče o krajinu a podpora takové lidské činnosti, která je v souladu 🤝se zachováním krajiny. Nikoho tedy nepřekvapí, že máme na prvním místě ochranu typického krajinného rázu Vysočiny a jejích přírodních krás 🦅 a kulturních hodnot 🏰, dále, že chceme chránit volnou krajinu před živelnou zástavbou. Při plánování infrastruktury 🚉 jsme vždy pro vyvážené zachování průchodnosti krajiny jak pro člověka, tak i pro ostatní živočišné druhy. Jako prioritní vnímáme i ochranu vodních zdrojů 💦, alejí a půdy. Podporujeme programy rozvoje nízkoenergetické výstavby, úspor energie 💥 a rozvoje obnovitelných zdrojů ☀️. Naším (společným) cílem je udržení vysoké kvality ovzduší na Vysočině, zpomalení klimatické změny (bude-li to ještě v lidských silách) a také zvýšení energetické bezpečnosti.
Věříme, že budoucnost lidstva je velmi, velmi úzce spjata s kvalitou životního prostředí. A na rozdíl od jiných politických stran jsme schopni/ochotni tomuto faktu přizpůsobit i naše zákony.

Facebook