(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-52342772-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

10. 6. 2020

Tisková zpráva 10.6.2020

STAROSTOVÉ Z (ČERTOVA) HRÁDKU TO NEVZDÁVAJÍ A NA VZDORY DALŠÍ RÁNĚ PRO VYBRANÉ LOKALITY OD NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU PŘEDSTAVUJÍ STRATEGII DALŠÍHO POSTUPU PRO ZÁCHRANU NÁRODNÍCH ZDROJŮ PITNÉ VODY!

Dolní Cerekev, 9. 6. 2020 – Teprve minulý týden byl redukován počet lokalit pro stavbu úložiště radioaktivních odpadů z 9 na 4 a nyní přichází další rána, tentokrát od Nejvyššího správního soudu – pokud bude třeba, musíte se obětovat, konstatoval! Navzdory této nepříznivé situaci představují starostové z ČERTOVA HRÁDKU strategii dalšího postupu pro záchranu národních zdrojů pitné vody.

Teprve minulý týden byl redukován počet lokalit pro stavbu úložiště radioaktivních odpadů z 9 na 4. Mezi tuto čtyřku byla zařazena i lokalita (ČERTŮV) HRÁDEK na pomezí Jihlavského a Pelhřimovského okresu. Nyní přichází další rána, tentokrát od Nejvyššího správního soudu, který ve své podstatě konstatoval – pokud bude třeba, budete se muset „obětovat“.

Citace z rozsudku NSS: „Místní komunity v nadějných lokalitách zásadně nemají právo geologickému průzkumu a jiným způsobům zjišťování relevantních podkladů pro výběr bránit. Nemají právo „utnout již v zárodku“ úvahy o tom, že by případně lokalita na území jejich obce mohla být trvalým úložištěm. Trvalé úložiště je věcí veřejného zájmu vysoké míry důležitosti; pokud bude určitá lokalita při férovém zohlednění relevantních hledisek vybrána jako místo pro trvalé úložiště, musí se místní komunita ve prospěch tohoto veřejného zájmu „obětovat“.“

Jednání odborné komise SÚRAO jako pozorovatel sledoval starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák – „Bohužel došlo k tomu, na co jsme celou dobu poukazovali a před čím jsme varovali – voda nikoho moc nezajímala a byla pouze jedním z mnoha kritérií! Na základě mnoha dat, která byla odhadnutá nebo s velkou mírou nejistoty, se udělalo hodnocení a dopadlo to, jak to dopadlo.“ A dodává „Za všechny mohu říct, že boj o národní zdroje pitné vody nevzdáme!“

Navzdory těmto ranám, to starostové a občané z lokality (ČERTŮV) HRÁDEK nevzdávají a obratem představují STRATEGII DALŠÍHO POSTUPU PRO ZÁCHRANU NÁRODNÍCH ZDROJŮ PITNÉ VODY. „Chtěli bychom i nadále pokračovat ve společné cestě zahrnující aktivní kroky směrem k veřejnosti a také v politických vyjednáváních s územními samosprávami a hledat podporu pro ochranu národních zdrojů pitné vody. Tato ochrana národních zdrojů pitné vody je zájmem veřejným a dokonce vysoce převyšuje zájem na umístění úložiště v lokalitě (ČERTŮV) HRÁDEK.“ uvádí společný právník obcí Kliment a poukazuje na to, že během jednoho roku již odmítly stavbu úložiště v této lokalitě desítky obcí a měst z okresů Jihlava a Pelhřimov, a to včetně například Města Pelhřimov, či všech obcí sdružených ve Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Jediný, kdo se ke stavbě úložiště dosud jasně nevyjádřil, je Město Jihlava.

Konkrétně se jedná o následující kroky:

1/ ŽÁDOST ZASTUPITELŮM MĚSTA JIHLAVY O PODPORU A ODMÍTNUTÍ STAVBY ÚLOŽIŠTĚ V LOKALITĚ (ČERTŮV) HRÁDEK

2/ VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ

Ochrana vody a veřejný zájem – konflikt nebo společný cíl? Případový seminář k třem problematickým oblastem v ČR /kromě lokality (ČERTŮV) HRÁDEK, důl Turów a těžba stěrkopísku na Hodonínsku/, tento seminář měl proběhnout již 7. 4. 2020, ale z důvodů coronaviru byl odložen – dle informací organizátora poslance Mgr. Marka Výborného /tel:732 789 248/ by akce mohla proběhnout na podzim 2020

3/ TÝM VODA

Jak ukazuje situace (ČERTOVA) HRÁDKU, tak voda bohužel není pro stát zjevně prioritou. Lokalita (ČERTŮV) HRÁDEK je v současné době symbol toho, jak stát nekoncepčně hospodaří a (ne)chrání národní zdroje pitné vody. Symbol toho, jak pravá neví, co dělá levá. Symbol obětování pitné vody České republiky jiným zájmům.

Jeden ministr s námi jedná o vodní nádrži a druhý navrhne tu samou lokalitu vládě, aby se tam udělal skládka jaderného odpadu!“ nebere si servítky starosta Zdeněk Dvořák a předkládá vizi propojení občanů, obcí a spolků. „Je potřeba si uvědomit, že voda je tou nejdůležitější surovinou. Několik let už nás trápí sucho a v budoucnosti to bude bohužel normální stav. Klíčové vodní zdroje musíme skutečně chránit, když to nezajistí vláda, tak je to na občanech a obcích!“ Konkrétní kroky v tomto směru budou průběžně zveřejňovány.

Lokalita (ČERTŮV) HRÁDEK zahrnující kromě Čertova hrádku i Křemešník a Čeřínek se nachází na evropském rozvodí a je nenahraditelným zdrojem vod, jak pro okolní obce, tak i pro okres a město Jihlava prostřednictvím vodní nádrže Hubenov. Tato lokalita je však také prameništěm vod zasahujícím dále do povodí vodárenského toku Želivka (Švihov), zásobující pitnou vodou nejen Prahu, ale i velkou část Středočeského kraje a okresů Pelhřimov a Havlíčkův Brod. Tato lokalita je tak nezastupitelným prameništěm vod, na nichž je závislé zásobování pitnou vodou pro milióny obyvatel České republiky a v případě extrémního sucha a klimatických změn se bude do budoucna význam této lokality pro zásobování obyvatel ČR pitnou vodou nadále zvyšovat. Tyto skutečnosti činí z Lokality (ČERTŮV) HRÁDEK jeden z nejvýznamnějších národních zdrojů pitné vody, jejichž ochrana není jenom zájmem dotčených obcí, ale veřejným zájmem České republiky.

Mgr. et Bc. Luboš Kliment, společný zástupce

Obcí Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná,

kontakt: kliment@akkliment.cz,

Facebook