(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-52342772-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Ad článku v JL „Problém Vysočiny? Stav zemědělství“

Klaus Mike Hübner k tomu: „Jako účastník fóru bych rád sdělil svůj pohled na průběh a výsledky tzv. kulatých stolů.

Článek mluví o počtu účastníků kolem 150 (Na webu kraje je uvedený počet 130). Nuže, já jsem je nepřepočítal. Považuji to číslo ale za poněkud zavádějící. Při závěrečném hlasování odevzdalo své puntíky zhruba 110 lidí, určitě ne více. Nutno dodat, že hlasovaly i lide, kteří na samotném kulatém stolu ani nebyli. Dále by se mělo zdůraznit, že na každém stolu byli přítomni jeden až dva úředníci, kteří, jak nám bylo sděleno, sami měli za úkol vést debatu a zapsat výsledky, právo hlasovat ovšem měli. Dalo by se odhadnout, že z těch cca. 220 odevzdaných hlasů přicházely zhruba 40, jestliže ne více od nich.

S velkým zájmem lze nyní očekávat veřejní průzkum, do kterého se nominuje ovšem jenom první 12 problémů, což vzhledem k malému rozdílu procentuální odlišnosti (7. místo 5,5% hlasů, 14. místo 3,2%) nepovažuji za správné.

 1. Podpora intenzivního udržitelného moderního zemědělství  34
 2. Špatný stav silniční infrastruktury  21
 3. Zajistit a udržet kvalitní lidské zdroje v regionu  19
 4. Zachování a dostupnost služeb na venkově   18
 5. Nedostatečná a nekvalifikovaná koordinace subjektů v ČR, v městech a regionu  17
 6. Ochrana půdy a vody v krajině  16
 7. Podpora technických a řemeslných oboru i v oblasti vzdělávání dospělých  12
 8. Potřeba zvýšení dostupnosti terénních sociálních služeb   11
 9. Provozování a údržba sportovišť a táborových základen a kluboven   10
 10. Nedostatek jeslí a míst v nich  9
 11. Zaměřit se na primární prevenci zejména u dětí  9
 12. Chybí provázanost sociálně-zdravotnických služeb   9
 13. Nedostatek míst ve školních družinách   8
 14. Zvýšit ekologickou osvětou a vzdělávání veřejnosti    7
 15. Potřeba systému krizového a postupného bydlení   6
 16. Nadměrná administrativní zátěž pro obce a zužující se kompetence samospráv   5
 17. Málo výzev, omezené možnosti na čerpání finančních prostředků z dotačních titulů  4
 18. Neprovázanost územního a strategického plánování   3
 19. Špatný stav technické infrastruktury (kanalizace, místní komunikace)    1
 20. Zjednodušení kontrolních systémů v zemědělství a lesnictví    0
 21. Přetížení silnice II/602 tranzitní dopravou    0
 22. Nedostatek dobrovolníků – posílení lidských zdrojů    0

(Připomínka: Jedná se o výsledek těsně před uzavřením hlasováním, skutečný výsledek se může lehce lišit. Bohužel nezveřejňoval kraj koneční počty)“

Zdroje: http://jihlavske-listy.cz/clanek16418-problem-vysociny-stav-zemedelstvi.html / http://www.kr-vysocina.cz/verejne-forum-kraje-vysocina-regionalni-problemy-pohledem-verejnosti/d-4062091/p1=1013

Diskutovat můžete zde: http://www.jihlavske-listy.cz/blog/2014/11/18/1772/

Facebook