(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-52342772-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Reakce člena KR SZ K. M. Hübnera na tzv. „optimalizace“ SŠ v Kraji Vysočina

Čtvrtek, 02 Květen 2013 11:01

V posledním vydání měsíčníku Noviny Kraje Vysočina nám krajští úředníci a radní pro oblast školství, paní Ing. Jana Fialová (ČSSD), konečně naznačili, jak si představují „modernizaci“ středního školství na Vysočině. Text je plný eufemismů a pochybných údajů.

Podle slov paní Fialové budou mít ředitelé více finančních prostředků na zvýšení platů učitelů nebo na vybavení. Školy přitom už výborně vybavené nejnovější technikou jsou.  Výrobci a dodavatelé si z toho udělali v minulých letech velký byznys.

Dále tvrdí, že „výuku budou zajišťovat kvalitní, zkušení a dobře finančně ohodnocení pedagogové, kteří připraví žáky na maturitu a další uplatnění“. Kde, paní Fialová, berete odvahu k takovému tvrzení? Vzdělávání na pedagogických fakultách je neustále kritizováno a touha absolventů SŠ stát se pedagogem setrvale klesá. Kvalitní absolventi pedagogického studia stále více hledají uplatnění mimo obor, kde jsou pracovní podmínky i finanční ohodnocení nesrovnatelně lepší.

Koncepce tzv. „optimalizace“ je pouze ekonomicky motivovaná, skutečných příčin krize vzdělávání se nedotýká. Pravda je, že v budoucích 4 letech se bude ucházet o studium na SŠ přibližně o 3 000 žáků méně než v letech 2010–2013. Sledujeme-li demografický vývoj, který Kraj sám uvedl ve svém „Konceptu řešení dopadů demografického vývoje“, zjišťujeme, že již v období 2021–2025 se trend zase obrátí a uchazečů bude opět o 3 000 více. Nepovede to ke stejným problémům, jaké jsou teď s nedostatkem míst v mateřských školkách?

Podle údajů z citovaného textu by se podle plánu dalo ušetřit cca. 28 milionů korun, to ovšem za podmínek prodeje a tím nenahraditelné ztráty uvolněných budov (15 mil.) a dále díky úsporám „osobních nákladů při efektivním využívání pedagogického sboru“ (7,6 mil.). Jak přesně mají tyto úspory vypadat, o tom se veřejně mluvit asi nebude, že ne?

Nezapomeňme, prosím, že rozpočet kraje na rok 2012 počítal s výdaji na školství, mládež a sport ve výši 4,5 miliard. Dovolte mi proto otázku: Může úspora 0,6 % těchto výdajů ospravedlnit takovéto kroky?

Hlavní problém ale vidím v něčem jiném.

Na besedě „Desatero problémů Vysočiny“ (14. 11. 2012) zformulovali členové kulatého stolu k tématu školství jeden z nejdůležitějších cílů takto: „Standardizovaně sledovat výsledky vzdělávání na širším rozsahu znalostí, dovedností a kompetencí“. Je očividné, že rada se tomuto tématu věnovat nehodlá nebo nedokáže. „Optimalizací“ se každopádně prudký pokles úrovně absolventů ZŠ a SŠ nezastaví.

Je smutným konstatováním, že závěr kulatého stolu již dnes nepředstavuje žádnou relevantní hodnotu, naopak se zdá, že celá akce měla jenom předstírat zájem krajské rady o názory odborníků. Paní Ing. Fialová nereagovala ani na můj osobní dopis, ve kterém jsem ji prosil o upřesnění dalších kroků, např. pokračování setkávání u kulatého stolu. S žádnou odezvou z její strany se nesetkala ani moje reakce na rozhovor s ní, který byl zveřejněný v Jihlavských listech dne 11. ledna 2013.  Mám pocit, že panuje strach z konfrontace s občany a že se v kraji raději rozhoduje od pracovního stolu v úřednické kanceláři.

Vyzývám radu kraje, aby se věnovala skutečným vzdělávacím problémům našeho kraje přednostně.

Nedefinujte své snahy jenom podle ekonomických kriterií. To se dělá již příliš dlouho v politice na celostátní úrovni.

Klaus Mike Hübner

učitel Gymnázia Jihlava, člen rady Strany zelených na Vysočině

Reakce na rozhovor s paní P. Fialovou, krajská radní za školství (článek v JL, 11.01.2013)

Sobota, 19 Leden 2013 23:02

Velmi si cením toho, že redaktorům JL není téma školství lhostejné a že kvůli tomu paní radní Fialovou vyzvali k rozhovoru, neboť jsem stále přesvědčen, že oblast školství skutečně vyžaduje naši pozornost. O to více mě zklamalo, co se čtenář z tohoto rozhovoru dozvěděl. Nedozvěděl se totiž téměř nic.

Že „na tom pacient školství není dobře“, je všeobecně známé. Ale jakou chorobou tento pacient trpí?

Paní Fialová klade v rozhovoru velký důraz na tzv. optimalizaci školní sítě v kraji. Ani jedním slovem se ale nevyjádřila k problému, který byl stanoven na jednání u kulatého stolu, který Krajský úřad organizoval v listopadu 2012. V zkrácené verzi zněl takto: „Standardizovaně sledovat výsledky vzdělávání na širším rozsahu znalostí, dovedností a kompetencí“. Já tomu říkám trochu jinak: „Zastavit negativní trend vývoje kvality absolventů základných a středních škol“. Samozřejmě mám pochopení pro nepříznivou finanční situaci, ve které se školství nachází. Přesto nevěřím, že se tento problém dá vyřešit zmíněnou „optimalizací“ a že si avizované změny ve struktuře středních škol tento název zaslouží. Proto velmi ocením, kdyby se JL dále těmto aspektům věnovaly.

Ohledně situace krajských gymnázií se paní Fialová též vyjadřovala dle mého vkusu příliš nekonkrétně. Její postoj, že nemáme „určovat, kolik procent dětí máme mít na víceletém gymnáziu a srovnávat, kolik je jich v Evropě“, by pro mě byl akceptovatelný, pokud by byl ovšem pádně odůvodněn. Současný stav kvality výsledků ve vzdělávání – alespoň na jihlavském gymnáziu – považuji za nedostačující – všeobecné zhoršení znalostí a dovedností nelze přehlédnout. Kvůli tomu bych se rád zeptal, jestli bychom si neměli vzít vzor v evropských zemích, kde je právě tento trend opačný.

KM Hübner, člen krajské rady SZ

Článek v JL: http://www.jihlavske-listy.cz/clanek12157-fialova-rezat-musime-pacient-skolstvi-na-tom-neni-dobre.html

Facebook