(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-52342772-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

2. 9. 2018

Koaliční sdružení „Společně pro Telč – Piráti a Zelení“ bude opět kandidovat v komunálních volbách v Telči. V roce 2014 jsme uspěli a skončili třetí. Nezískali jsme však místo v radě města a našim zastupitelům, Jiřímu Pykalovi a Pavlu Dvořákovi tak připadla opoziční role.

Naše priority

Tím nejdůležitějším v Telči je zabránit dalšímu vylidňování. Toto jednoduché konstatování ale předpokládá řadu zodpovědných kroků. Na jejichž počátku musí být v první řadě dostupné bydlení, a to jak více bytů, tak volné stavební parcely a dostatek pracovních příležitostí přímo ve městě, včetně více kvalifikovaných profesí. Důležité je zajistit i dostupné služby, kvalitní prostředí a kulturní a společenské zázemí ve městě. Cennou zpětnou vazbu i řadu nových podnětů nám poskytla Anketa spokojenosti občanů Telče, kterou jsme uspořádali na jaře.

V zastupitelstvu už nejsme nováčci, čtyři roky jsme sbírali zkušenosti, aktivně diskutovali a podíleli se na jeho práci. Nyní potřebujeme dostat ve volbách více hlasů a znásobit počet zastupitelů, abychom získali místo v radě města a mohli se přímo podílet na jeho řízení. Jsme připraveni přijmout zodpovědnost a chceme spolupracovat.

Jsme zodpovědní

V minulém volebním období jsme byli konstruktivní opozicí, nedělali jsme naschvály a projednávané body v souladu s naším programem vždy rádi podpořili. Před každým zastupitelstvem jsme se pečlivě připravovali a projednávali s našimi členy, jak budeme v jednotlivých případech hlasovat. Stejnou pozornost jsme věnovali všem připomínkám občanů. Bohužel jsme často jako jediní poukazovali i na negativa některých projektů a rozhodnutí a navrhovali jiná řešení.

Problémům se nevyhýbáme

Nebojíme se přicházet s novými i nepopulárními a neřešenými tématy. Navrhneme zřízení centra sdílených služeb a bezplatné právní poradny pro občany. Je nutné přijmout kvalitní koncepci zeleně ve městě a podpořit zadržování dešťové vody. Chceme dále zdokonalovat odpadové hospodářství a dořešit sezónní vjezd a parkování na náměstí. Radnici chceme otevřít dle zásady “vše, co není ze zákona tajné, bude veřejné”. Proto znovu podáme návrh na audiovizuální přenosy z jednání zastupitelstva.

Podrobný volební program na www.spolecneprotelc.cz

Facebook