(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-52342772-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

18. 10. 2017

Hana Veronika Konvalinková pochází z Benešova, ale již delší dobu žije s rodinou na Vysočině, v Počátkách, v okrese Pelhřimov. Původním povoláním je učitelka. Dlouhou dobu vedla jazykovou školu a věnovala se výuce angličtiny, učila děti od 3 let až po dospělé a firemní jazykové kurzy. Nyní kromě výuky pracuje v neziskovém sektoru jako PR koordinátorka.
Zájem o děti, mladou generaci a netradiční výukové metody ji vedl také k tomu, že šest let učila své vlastní syny v domácím vyučování. Tuto zkušenost považuje pro svůj život i vztah k dětem za nesmírně obohacující a ve své politické činnosti obhajuje možnost této formy vzdělávání, stejně tak jako možnost vzniku komunitních a dalších alternativních škol.
Do politiky vstoupila v roce 2010, kdy se začala angažovat v místní a posléze i krajské organizaci Zelených na Vysočině. Nyní je předsedkyní krajské organizace na Vysočině a členkou Předsednictva Strany zelených. Je rovněž zastupitelkou Města Počátky.
K počátkům své politické činnosti Hana uvádí: „K Zeleným mě přivedl můj celoživotní zájem o životní prostředí a aktivity ve veřejném prostoru. Mám velký respekt a úctu k hodnotám, které nám předali naši předci a cítím obrovský závazek k tomu, abychom tuto zemi a tuto planetu předali našim dětem minimálně ve stavu v jakém jsme ji dostali my.“
Hana spoluzaložila dva spolky, které organizují řadu aktivit v oblasti životního prostředí, ale také kultury a sportu. Je také hlavní koordinátorkou regionální části festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět Pelhřimov.  Dodržování lidských práv nejen u nás, ale také ve světě, téma dětské práce, chudoby, nedostatku pitné vody,… jsou další závažná témata, o která se zajímá.
„Bydlím na Vysočině. Pracovně jsem si tento kraj nazvala „jaderný region“. Je tu dosluhující jaderná elektrárna Dukovany, tři lokality ve výběru pro finální úložiště vyhořelého jaderného paliva, hrozí zde otevření nového uranového dolu u Brzkova a v Rožné na bystřicku nedávno skončila těžba a zároveň závod na zpracování uranu a je potřeba zahájit sanace krajiny, která byla velmi zasažena. Krajské vedení Vysočiny, stejně tak jako dosavadní vláda, navíc unisono podporují výstavbu dalšího jaderného bloku v dosluhujících Dukovanech. “ Nikdy není dobře, když v projektech, které na desítky let, v případě jádra je to na desetitisíce let, ovlivní život v regionu, není vedena kritická debata. Každý takovýto projekt nebo záměr potřebuje oponenturu, jinak nemůže být nikdy dobrý. Na Vysočině, stejně tak jako ve vládě tento kritický hlas, či spíše jednotlivý hlásek,  extrémně schází.“ domnívá se Hana Konvalinková.
V její politické činnosti se však nezaměřuje pouze na problematiku jaderných provozů. Chce řešit také sucho, zadržení vody v krajině, půdu, její kvalitu a zabránění eroze a dopadů klimatických změn. Ve středu jejího zájmu jsou také potraviny a jejich dostupnost a kvalita. Dobrou a zdravou stravu chce podpořit také pro naše děti do školních jídelen. A z titulu své původní profese se zajímá také o školství. „Domnívám se, že jsme natolik bohatou a schopnou zemí, že by naše školy, místo, kde děti tráví velkou část svého času, měly už dávno vypadat úplně jinak. Měly by to být krásné, esteticky vybavené a příjemné budovy, plné motivovaných a dobře zaplacených učitelek a učitelů, kteří mají rádi svou práci, těší se na děti a chtějí v každém jednotlivém z nich objevit, podpořit a rozvinout to nejlepší.“ 

Facebook