(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-52342772-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

18. 2. 2019

Jak ukázalo nedávné hlasování evropského Výboru pro životní prostředí, v dohledné budoucnosti bychom se mohli dočkat výrazné změny v architektuře zemědělských dotací na území EU. Podle výboru by bylo možné podpořit krajinnou biodiverzitu alokací částky 15 miliard EUR určených výhradně pro ty zemědělce, kteří usilují o šetrné hospodářství a pokoušejí se stabilizovat rozmanitý a udržitelný krajinný ráz venkova. Tento krok je velmi důležitý už jen proto, neboť Společná zemědělská politika EU tyto hospodáře dosud spíše přehlížela, resp. nechránila je před agresivní politikou koncernů devastujících naše společné životní prostředí.

Je už všeobecně známo, že současná zemědělská politika nezměrně přispívá k likvidaci celých populací ptáků, je zaměřena pouze na svůj vlastní zisk a naprosto přehlíží environmentální strategie. Ty totiž žádají nechemizované plochy vhodné pro život hmyzu, lepší parcelaci zemědělské půdy, zavádění ochranných dřevinných pásem anebo i mokřadů posilujících retenční potenciál krajiny – volají tedy po takových opatřeních, které v zemědělství orientovaném na zisk nemohou uspět. Přitom všechny tyto prvky v krajině nutně potřebujeme, pokud v ní chceme sami dál žít. Jak se ovšem každým rokem ukazuje, velké zemědělské podniky tyto tendence nejenže nepodporují, ale v mnoha případech dělají vše proto, aby půdu ještě rychleji vytížily svým extenzivním hospodařením. Že je v tom pravděpodobně podporuje i zemědělská politika ČR, bránící se důsažným změnám, je dnes pomalu už veřejným tajemstvím (majitel chemických koncernů a premiér země Andrej Babiš na nedělním sněmu ANO prohlásil, že je třeba „bojovat proti zelenému Evropskému parlamentu, který může zničit evropský průmysl“).

Evropská unie vynakládá na Společnou zemědělskou politiku přibližně 60 miliard EUR ročně. Nyní, v době, kdy vzniká reforma zemědělské dotační politiky, je jedinečná možnost apelovat na europoslance anebo šířit petice požadující změnu. Obojí dovoluje zapojit se přímo do politických procesů a ovlivnit to, jakým způsobem budou v budoucnosti použity finanční zdroje EU.

V souvislosti s touto zprávou také upozorňujeme na aktivitu České společnosti ornitologické – ta se prostřednictvím petice obrací přímo na ministra zemědělství Miroslava Tomana. Pokud Vám osud krajiny není lhostejný, nastudujte si prosím její text, případně petici podpořte svým podpisem.

https://birdlife.cz/petice-za-krajinu/

Facebook