(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-52342772-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

6. 9. 2018

Koalice do komunálních voleb s názvem Žijeme Jihlavou! na jednu stranu možná sdružuje zdánlivě nesourodé politické subjekty, na stranu druhou ale představuje jeden silný politický program. Program, který přináší komplexní pohledy i řešení problémů, se kterými se naše krajské město potýká.

Věříme, že město Jihlava již dospělo, a že naši voliči dokáží poodstoupit z pozice, kdy fandí „Spartě“ nebo „Slavii“, tedy jedné či oné straně. Naopak je třeba ukázat, že je možné spojit své síly v „nároďáku“, vydat z každé strany to nejlepší a společně pracovat na skutečně funkčních návrzích řešení Vašich problémů. Pevně věříme, že Vy jako naši voliči toto spojenectví TOP 09, Pirátů a Zelených přijmete.

Naše trojkoalice Žijeme Jihlavou! přináší mnohé inovativní přístupy. Možná netakticky, avšak s rozmyslem, opouštíme populismus silných gest i silných jmen a do komunálních voleb se vydáváme novým směrem. Směrem založeným na odbornosti našich jednotlivých členů a schopnosti všestranného pohledu na širokou škálu problémů. Díky tomu jsme schopni se například na otázku revitalizace určitých oblastí podívat z pohledu urbanistického, environmentálního i sociálního. Pokud by jakákoliv z těchto složek byla opomenuta, byla by ohrožena funkčnost a udržitelnost navrhovaného řešení.

Představujeme Vám lídry naší koalice do komunálních voleb. Zleva Jihlavou žijí Silvie Čermáková (Zelení), Vít Zeman (lídr za TOP 09) a Eva Nováková (za Piráty).

Za posledních 25 let prošlo město Jihlava zajímavým vývojem. Je možné identifikovat mnoho pozitivního, a to jak z pohledu administrativy a správy města (Jihlava se stala statutárním krajským městem s řadou s tím souvisejících úřadů, ale i nabídkou služeb, pracovních míst a pozornosti), tak z pohledu rozvoje výroby (Bosch, Automotive a další). Vznikla Vysoká škola polytechnická a příjemným osvěžením nejvyšších soutěží byly i kluby FC Vysočina a Dukla Jihlava.

V posledních letech je však zejména investiční přesah krajského města nepatrný a rozvoj pomalu, ale jistě ztrácí pevnou půdu pod nohama. Jako koalice Žijeme Jihlavou! vidíme klíč v oživení celého spektra investičních pobídek s maximálním důrazem na spolupráci s privátním sektorem. Našimi partnery bude celá škála významných hráčů, občanů tohoto města, malých živnostníků, rodin či seniorů. Chceme obnovit kulatý stůl, který bude o vzájemné diskuzi, předávání si zkušeností a hledání účinných forem spolupráce. V praxi to bude znamenat, že management rozvoje města nebude určovat aktuální seznam vypsaných dotačních titulů, ale soustavná práce na řešení potřeb města ve spolupráci s odborníky z privátních firem, neziskového i občanského sektoru.

Město se musí začít starat o ekonomickou stabilitu se současným důrazem na veřejný prostor. Chceme město, ve kterém se děti a jejich rodiny cítí dobře, budují si vztah k prostředí a potkávají se se všemi generacemi. Chceme, aby si děti ve městě měly kde hrát, a jejich rodiče mohli při sledování této hry relaxovat. K tomu patří kvalitní služby u dětských hřišť – například možnost dojít si na záchod. Budeme prosazovat realizaci klidových zón a dostupných venkovních sportovišť s technickým zázemím. Budeme preferovat užitnou architekturu, přirozenou estetiku i funkční zeleň. Ukážeme našim občanům, že město může být krásné, a přesto nabízet nové plochy pro rozvoj za přijatelnou cenu.

Každá komunita je tvořena aktivními lidmi. Budeme vytvářet podmínky pro sousedské aktivity a setkávání. Čím více se lidé znají, tím více se ve městě cítí bezpečně. Vytvoříme nový atraktivní prostor, ve kterém se každý bude moci realizovat. Budeme hledat možnosti, jak zapojit všechny jednotlivce nebo skupiny lidí do společnosti. Každý může přispět, v každém je skrytý potenciál. Město, ve kterém se dobře žije, umí vytvořit prostor pro každého.

www.zijemejihlavou.cz

Facebook